Tilbud til skoler og barnehager

BIBLIOTEKBESØK

Notodden bibliotek tar gjerne imot skoleklasser og barnehager som vil besøke oss. Vi forteller om biblioteket og bibliotekbruk og snakker om /leser fra aktuelle bøker for klassetrinnet. Omvisning i lokalene kan også være aktuelt, samt tid til å bli litt kjent og eventuelt låne bøker.

Ta kontakt med oss på tlf. 35015690 eller send epost til biblioteket@notodden.kommune.no

BOKDAGER

Hvert år inviterer vi alle 5.klassene i kommunen til en bokdag på biblioteket. Da har vi et opplegg fra kl. 09.00 – 12.00 der klassene blir kjent med biblioteket gjennom bokprat, lesestimulering, orientering om biblioteksystemet og praktisk øving i å finne fram i biblioteket via rebusløp og oppgaver.

En god matpause midt på dagen åpner for at elevene blir litt kjent på biblioteket og kan låne bøker.

BOKKASSER

Lærerne i kommunen kan bestille bokkasser til lesestimulering eller til prosjekter. Vi lager bokkasser etter ønske om tema, eller vi finner fram til litteratur som passer for klassetrinnet. Alle skoleklassene og barnehagene i kommunen har lånekort som oppbevares på biblioteket. Lånetida er 4 uker. Trenger dere lenger tid, kan lånene forlenges ved å kontakte biblioteket.

SKOLEBIBLIOTEKENE

Fra 2006 har alle skolebibliotekene i grunnskolene i Notodden lagt samlingene sine inn på samme datasystem som folkebiblioteket –  BIBLIOFIL. Dermed er det lettere å få oversikt over kommunens samlede bibliotekressurser. Under Telemark samsøk kan du søke i alle skolebibliotekbasene i kommunen.

Én gang i året har alle skolebibliotekansvarlige møte med barnebibliotekarene på Notodden bibliotek. Her blir det snakket om nye bøker og drøftet andre biblioteksaker.

Notodden bibliotek stiller også sin kunnskap om BIBLIOFIL-systemet til rådighet for skolebibliotekene.

Translate »