VI GARANTERER

 • At det er gratis å låne.
 • At det skal være enkelt for deg å bruke biblioteket.
 • At du betjenes på en imøtekommende og høflig måte.
 • At vi sørger for allsidig tilvekst til samlingene og er åpne for dine forslag.
 • At vi låner tilgjengelig materiell fra andre bibliotek når du har behov for det.
 • At du får tilbakemelding innen ti arbeidsdager når du bestiller noe biblioteket ikke har – og som vi enten må kjøpe inn eller låne fra andre bibliotek.

UTLÅNSREGLER

 • For å kunne låne må du ha med lånekort.
 • Alle med fast adresse i Norge kan få lånekort mot å vise legitimasjon.
 • Adresseforandring eller tap av lånekort må meldes biblioteket.
 • Låneren er alltid ansvarlig for alt materiale som er lånt på kortet.
 • Tap og skader må erstattes.
 • Hvis du ikke leverer innen lånefristen og biblioteket må sende purring, får du et purregebyr om du er over 15 år.
 • 1. purring barn kr. 0 , voksen kr. 60, 2. purring barn kr. 0, voksen kr. 115.
 • Låner som skylder over kr. 100 mister lånerett til skyldig beløp er betalt.
 • Lånetiden for bøker og musikk er vanligvis 4 uker. Filmer har lånetid 14 dager .
 • Det kan settes begrensninger på lån.

 

 

 

 

Translate »